Methode: flip the script

Flip the script (FTS) is een methode die helpt om meer interactie te creëren tussen een merk en zijn publiek. De methode biedt een systematische aanpak voor business development op het snijvlak van organisatieontwikkeling en creativiteit, uitgaande van de elementen merk, gedrag en creativiteit.

Flip the script is een systematische aanpak, waarbij de de volgende stappen zetten:

  1. We doen in co-creatie onderzoek naar de merkbelofte en vertalen die naar een positionering.
  2. We doen systematische (kwalitatief) onderzoek naar het huidige én het gewenste gedrag van ons publiek.
  3. We ontwikkelen merkgedreven ideeen die een positief effect hebben op het keuze- en koopgedrag van ons publiek.
  4. We overzien en benoemen korte- en lange termijnacties. Die leggen we vast in een flexibele strategische aanpak.
  5. We ontwikkelen prototypen, implementeren die in de stragegie en testen het effect ervan.
  6. We maken de strategie onderdeel van het businessmodel, zodat het een blijvend insturment voor business developement wordt.

Flip the script stuurt aan op een strategie met een grote mate van flexibiliteit. In plaats van een statische, vooraf bepaalde strategie, werken we op basis van het principe van design thinking. Dat betekent dat we gedegen onderzoek en analyse doen naar de huidige en gewenste merkpositie, naar huidig en gewenst keuze- en koopgedrag van de doelgroep.