Purposefully consulting brands and business in a world of irrational people.

Een effectieve creatieve strategie leunt op twee elementen: een scherp inzicht in de merkbelofte en werkelijk inzicht in het gedrag van het publiek. Zij vormen samen de basis voor creatieve ideeën die merkwaarde creëren én het consumentengedrag beïnvloeden.

Inside
We leven in een tijd van transparante organisaties. De wereld kijkt de hele dag over hun schouder mee. Wat zij doen, is wie zij zijn. Organisaties moeten daarom weten wat hen in essentie onderscheidt van anderen. Ik noem dat the inside.

Outside
We moeten afstappen van het idee dat mensen rationele beslissingen nemen. BehaviouralEconomicstoont aan dat we helemaal niet zo rationeel zijn als we denken. Daarom is het essentieel om werkelijk inzicht te krijgen in irrationeel keuze- en koopgedrag. Ik noem dat theoutside.