CREATIEVE STRATEGIE

Een goede creatieve strategie helpt businessproblemen van merken en organisaties oplossen en is sturend voor de interactie met het publiek. De strategie geeft daarmee richting en sturing aan het groeiproces van een merk of organisatie. Het definieert waar het merk voor staat. En: voor wie het relevant is.

Dat is het startpunt van mijn filosofie: hoe krijgen we de aandacht van ons publiek? Daarom onderzoek ik, bij voorkeur met mensen binnen de organisatie, de unieke belofte die het merk doet, wie het merkpubliek is en op welke momenten we een waardevol contact tussen merken en mensen kunnen maken.

‘Maar wat krijg ik dan precies?’
Het is de vraag die mij in de afgelopen tien jaar misschien wel het vaakst is gesteld: wat heb ik dan als we klaar zijn? Er is nog geen design, campagne of website. Wel is er een kompas voor alle communicatie, voor het gedrag van mensen die het merk vertegenwoordigen en voor hoe het merk eruit ziet.

We ontwikkelen een document waarin de essentie van het merk is vastgelegd. Dat noemen we het merkkompas. Daarin duiden we stapsgewijs wat de relevantie van het merk is. Hoe de merkpersoonlijkheid is. Hoe het merk zich gedraagt, hoe het praat, klinkt en voelt. Het is de basis voor al het creatieve werk. Creatieven kunnen, nee moeten, het de merkessentie kunnen vangen in design en copy.

Positie kiezen
Het merkkompas is niet alleen startpunt voor het creatieve werk. Het vormt de grondslag voor de positionering. De positionering bepaalt (letterlijk) de positie die het merk inneemt in het hoofd (en het hart!) van het publiek. We proberen om een unieke plek te veroveren; een plek die afwijkt van de plek die concurrenten innemen. Merken die gedrag, design en communicatie eenduidig en consequent in lijn brengen met de merkbelofte, zijn al op korte termijn succesvoller.

Zorgvuldig gepositioneerde merken:
  • presteren beter, ook al op de korte termijn
  • hebben een herkenbaar signatuur, in communicatie, gedrag en design
  • geven richting aan de ontwikkeling van de organisatie
  • vormen de basis voor de groeistrategie van een organisatie
  • zetten de neuzen binnen de organisatie dezelfde kant op
  • hebben minder moeite om de juiste mensen aan zich te binden

De Interactie Methode verbetert de interactie tussen merk en zijn publiek en geeft richting aan de organisatieontwikkeling.