Een goed product verkoopt zichzelf allang niet meer. Het is een hardnekkige maar aanhoudende gedachte van ondernemers: als mijn producten maar goed genoeg zijn en als ik er maar voldoende vanaf weet, dan kiezen mensen wel voor mij. Want kwaliteit komt altijd bovendrijven.

Het spijt me. Die tijd is voorgoed voorbij.

Ongeachte de vraag of we te maken hebben met een retailorganisatie, een dienstverlenende organisatie, een B2B-organisatie of een overheidsorganisatie: zij zijn alleen succesvol als een aantal zaken in de business case is opgenomen. Natuurlijk, de klassieke P’s uit de marketingtheorie. Allereerste het product. Als daar geen vraag naar is, heb je ook niks te verkopen. Dan de prijs. Als die overstijgt wat mensen er voor over hebben, verkoop je ook niks. Plaats dan. Gaat niet letterlijk om de plaats natuurlijk, maar over de vraag welke moeite mensen moeten doen om het in bezit te krijgen. Promotie dan. Kijk, daar wordt het interessant.