Op frankwatching.nl publiceerde Sjors van Leeuwen vorige week een goed gelezen artikel over agile ondernemerschap. Sowieso vind ik het interessant om te zien dat agility steeds verder buiten het domein van de codering treedt. Zoals het reclamevak (mag ik het nog zo noemen?) lean & agile steeds nadrukkelijker adopteert als mindset voor projectmanagement, doen andere vakgebieden dat kennelijk ook. Het vertrekpunt voor Van Leeuwen is nadrukkelijk die van de bedrijfsorganisatie, maar daarbij valt hij wel terug op de universele bouwstenen van agile. Hij stelt dat strategisch wendbare bedrijven uitblinken uit op vijf gebieden:

  1. Externe gerichtheid: de blik naar buiten.
  2. Verbindend leiderschap: goed voorbeeld doet volgen.
  3. Flexibele werkorganisatie: zelforganiserende eenheden.
  4. Flexibele processen en ICT: modelleren en genereren.
  5. Rolling strategy en ELOA.

In het artikel introduceert hij de onderdelen vervolgens. Mijn aandacht ging vooral uit naar wat hij ‘rolling strategy’ noemt, de kunst om naar strategische processen te kijken als iets dat zich ontwikkelt in plaats van iets met een begin en een einde.De essentie van rolling strategy komt op het volgende neer: je kijkt ver vooruit (visie) en redeneert terug naar nu (huidige situatie). Vervolgens bepaal je wat je wilt bereiken (doel) en maak je op basis van externe en interne signalen een concreet actieplan, met de grotere strategische projecten voor de langere termijn (de strategische agenda) en met kleinere verbeteracties voor de korte termijn.

Hij koppelt daaraan ELOA, wat staat voor Experimenteren, Leren, Optimaliseren (of stoppen) en Accelereren.

Lees het volledige artikel hier.